Kiwi

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

  • ki
  • wi

Głoski 4

  • k
  • i
  • w
  • i

Litery 4

  • K
  • i
  • w
  • i

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):kiwikiwi
Dopełniacz (kogo? czego?):kiwikiwi
Celownik (komu? czemu?):kiwikiwi
Biernik (kogo? co?):kiwikiwi
Narzędnik (z kim? z czym?):kiwikiwi
Miejscownik (o kim? o czym?):kiwikiwi
Wołacz (hej!):kiwikiwi

Komentarze