Kochać

Część mowy: czasownik

Strona: czynna

Bezokolicznik: kochać

Sylaby 2

 • ko
 • chać

Głoski 5

 • k
 • o
 • ch
 • a
 • ć

Litery 6

 • K
 • o
 • c
 • h
 • a
 • ć

Komentarze