Kochała

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: kochać

Sylaby 3

 • ko
 • cha
 • ła

Głoski 6

 • k
 • o
 • ch
 • a
 • ł
 • a

Litery 7

 • K
 • o
 • c
 • h
 • a
 • ł
 • a

Komentarze