Krzyczała

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Sylaby 3

 • krzy
 • cza
 • ła

Głoski 7

 • k
 • rz
 • y
 • cz
 • a
 • ł
 • a

Litery 9

 • K
 • r
 • z
 • y
 • c
 • z
 • a
 • ł
 • a

Komentarze