Ksiądz

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik żywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 1

 • ksiądz

Głoski 4

 • k
 • si
 • ą
 • dz

Litery 6

 • K
 • s
 • i
 • ą
 • d
 • z

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):ksiądzksięża
Dopełniacz (kogo? czego?):księdzaksięży
Celownik (komu? czemu?):księdzuksiężom
Biernik (kogo? co?):księdzaksięży
Narzędnik (z kim? z czym?):księdzemksiężmi
Miejscownik (o kim? o czym?):księdzuksiężach
Wołacz (hej!):księżeksięża

Komentarze