Kuchnia

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

 • ku
 • chnia
 • kuch
 • nia

Głoski 5

 • k
 • u
 • ch
 • ni
 • a

Litery 7

 • K
 • u
 • c
 • h
 • n
 • i
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):kuchniakuchnie
Dopełniacz (kogo? czego?):kuchnikuchni
Celownik (komu? czemu?):kuchnikuchniom
Biernik (kogo? co?):kuchniękuchnie
Narzędnik (z kim? z czym?):kuchniąkuchniami
Miejscownik (o kim? o czym?):kuchnikuchniach
Wołacz (hej!):kuchniokuchnie

Komentarze