Kupią

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: mnoga

Czas: przyszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: kupić

Sylaby 2

 • ku
 • pią

Głoski 4

 • k
 • u
 • pi
 • ą

Litery 5

 • K
 • u
 • p
 • i
 • ą

Komentarze