Kupiłby

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: pojedyncza

Tryb: przypuszczający

Strona: czynna

Bezokolicznik: kupić

Sylaby 3

 • ku
 • pił
 • by
 • ku
 • pi
 • łby

Głoski 7

 • k
 • u
 • p
 • i
 • ł
 • b
 • y

Litery 7

 • K
 • u
 • p
 • i
 • ł
 • b
 • y

Komentarze