Kupował

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: kupować

Sylaby 3

 • ku
 • po
 • wał

Głoski 7

 • k
 • u
 • p
 • o
 • w
 • a
 • ł

Litery 7

 • K
 • u
 • p
 • o
 • w
 • a
 • ł

Komentarze