Ładniejsza

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: wyższy

Sylaby 3

 • ład
 • niej
 • sza
 • ład
 • nie
 • jsza
 • ła
 • dniej
 • sza

Głoski 8

 • ł
 • a
 • d
 • ni
 • e
 • j
 • sz
 • a

Litery 10

 • Ł
 • a
 • d
 • n
 • i
 • e
 • j
 • s
 • z
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):ładniejszaładniejsze
Dopełniacz (kogo? czego?):ładniejszejładniejszych
Celownik (komu? czemu?):ładniejszejładniejszym
Biernik (kogo? co?):ładniejsząładniejsze
Narzędnik (z kim? z czym?):ładniejsząładniejszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):ładniejszejładniejszych
Wołacz (hej!):ładniejszaładniejsze

Komentarze