Laptop

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

 • lap
 • top

Głoski 6

 • l
 • a
 • p
 • t
 • o
 • p

Litery 6

 • L
 • a
 • p
 • t
 • o
 • p

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):laptoplaptopy
Dopełniacz (kogo? czego?):laptopalaptopów
Celownik (komu? czemu?):laptopowilaptopom
Biernik (kogo? co?):laptoplaptopy
Narzędnik (z kim? z czym?):laptopemlaptopami
Miejscownik (o kim? o czym?):laptopielaptopach
Wołacz (hej!):laptopielaptopy

Komentarze