Łatwiejszy

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: wyższy

Sylaby 3

 • łat
 • wiej
 • szy
 • ła
 • twiej
 • szy

Głoski 8

 • ł
 • a
 • t
 • wi
 • e
 • j
 • sz
 • y

Litery 10

 • Ł
 • a
 • t
 • w
 • i
 • e
 • j
 • s
 • z
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):łatwiejszyłatwiejsi/łatwiejsze
Dopełniacz (kogo? czego?):łatwiejszegołatwiejszych
Celownik (komu? czemu?):łatwiejszemułatwiejszym
Biernik (kogo? co?):łatwiejszego/łatwiejszyłatwiejszych/łatwiejsze
Narzędnik (z kim? z czym?):łatwiejszymłatwiejszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):łatwiejszymłatwiejszych
Wołacz (hej!):łatwiejszyłatwiejsi/łatwiejsze

Komentarze