Lepsi

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męskoosobowy

Przypadek: mianownik

Liczba: mnoga

Stopień: wyższy

Sylaby 2

 • lep
 • si
 • le
 • psi

Głoski 5

 • l
 • e
 • p
 • si
 • i

Litery 5

 • L
 • e
 • p
 • s
 • i

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):lepszylepsi
Dopełniacz (kogo? czego?):lepszegolepszych
Celownik (komu? czemu?):lepszemulepszym
Biernik (kogo? co?):lepszegolepszych
Narzędnik (z kim? z czym?):lepszymlepszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):lepszymlepszych
Wołacz (hej!):lepszylepsi

Komentarze