Liczenie

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 3

 • li
 • cze
 • nie

Głoski 6

 • l
 • i
 • cz
 • e
 • ni
 • e

Litery 8

 • L
 • i
 • c
 • z
 • e
 • n
 • i
 • e

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):liczenie
Dopełniacz (kogo? czego?):liczenia
Celownik (komu? czemu?):liczeniu
Biernik (kogo? co?):liczenie
Narzędnik (z kim? z czym?):liczeniem
Miejscownik (o kim? o czym?):liczeniu
Wołacz (hej!):liczenie

Komentarze