Link

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 1

  • link

Głoski 4

  • l
  • i
  • n
  • k

Litery 4

  • L
  • i
  • n
  • k

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):linklinki
Dopełniacz (kogo? czego?):linkulinków
Celownik (komu? czemu?):linkowilinkom
Biernik (kogo? co?):linklinki
Narzędnik (z kim? z czym?):linkiemlinkami
Miejscownik (o kim? o czym?):linkulinkach
Wołacz (hej!):linkulinki

Komentarze