Listek

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

 • li
 • stek
 • lis
 • tek

Głoski 6

 • l
 • i
 • s
 • t
 • e
 • k

Litery 6

 • L
 • i
 • s
 • t
 • e
 • k

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):listeklistki
Dopełniacz (kogo? czego?):listkalistków
Celownik (komu? czemu?):listkowilistkom
Biernik (kogo? co?):listeklistki
Narzędnik (z kim? z czym?):listkiemlistkami
Miejscownik (o kim? o czym?):listkulistkach
Wołacz (hej!):listkulistki

Komentarze