Liże

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: pojedyncza

Czas: teraźniejszy

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: lizać

Sylaby 2

  • li
  • że

Głoski 4

  • l
  • i
  • ż
  • e

Litery 4

  • L
  • i
  • ż
  • e

Komentarze