Lubił

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: lubić

Sylaby 2

 • lu
 • bił

Głoski 5

 • l
 • u
 • b
 • i
 • ł

Litery 5

 • L
 • u
 • b
 • i
 • ł

Komentarze