Mądrzejsi

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męskoosobowy

Przypadek: mianownik

Liczba: mnoga

Stopień: wyższy

Sylaby 3

 • drzej
 • si
 • mąd
 • rzej
 • si

Głoski 8

 • m
 • ą
 • d
 • rz
 • e
 • j
 • si
 • i

Litery 9

 • M
 • ą
 • d
 • r
 • z
 • e
 • j
 • s
 • i

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):mądrzejszymądrzejsi
Dopełniacz (kogo? czego?):mądrzejszegomądrzejszych
Celownik (komu? czemu?):mądrzejszemumądrzejszym
Biernik (kogo? co?):mądrzejszegomądrzejszych
Narzędnik (z kim? z czym?):mądrzejszymmądrzejszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):mądrzejszymmądrzejszych
Wołacz (hej!):mądrzejszymądrzejsi

Komentarze