Malowały

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: mnoga

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: malować

Sylaby 4

 • ma
 • lo
 • wa
 • ły

Głoski 8

 • m
 • a
 • l
 • o
 • w
 • a
 • ł
 • y

Litery 8

 • M
 • a
 • l
 • o
 • w
 • a
 • ł
 • y

Komentarze