Malutki

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 3

 • ma
 • lu
 • tki
 • ma
 • lut
 • ki

Głoski 7

 • m
 • a
 • l
 • u
 • t
 • k
 • i

Litery 7

 • M
 • a
 • l
 • u
 • t
 • k
 • i

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):malutkimalutcy/malutkie
Dopełniacz (kogo? czego?):malutkiegomalutkich
Celownik (komu? czemu?):malutkiemumalutkim
Biernik (kogo? co?):malutkiego/malutkimalutkich/malutkie
Narzędnik (z kim? z czym?):malutkimmalutkimi
Miejscownik (o kim? o czym?):malutkimmalutkich
Wołacz (hej!):malutkimalutcy/malutkie

Komentarze