Mecz

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 1

  • mecz

Głoski 3

  • m
  • e
  • cz

Litery 4

  • M
  • e
  • c
  • z

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):meczmecze
Dopełniacz (kogo? czego?):meczumeczów
Celownik (komu? czemu?):meczowimeczom
Biernik (kogo? co?):meczmecze
Narzędnik (z kim? z czym?):meczemmeczami
Miejscownik (o kim? o czym?):meczumeczach
Wołacz (hej!):meczumecze

Komentarze