Mecz

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 1

  • mecz

Głoski 3

  • m
  • e
  • cz

Litery 4

  • M
  • e
  • c
  • z

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):meczmecze
Dopełniacz (kogo? czego?):meczumeczów
Celownik (komu? czemu?):meczowimeczom
Biernik (kogo? co?):meczmecze
Narzędnik (z kim? z czym?):meczemmeczami
Miejscownik (o kim? o czym?):meczumeczach
Wołacz (hej!):meczumecze

Komentarze

~ Aha
1/25/24, 10:23 AM
Bardzo mnie razi forma "meczy" w dopełniaczu liczby mnogiej. Wygodne tłumaczenie, że język ewoluuje nie przekonuje mnie zupełnie.Niestety, takim argumentem posługuje się często znany profesor. Oczywiście nie mam tu na myśli prof. Jana Miodka, którego bardzo cenię.