Metalowy

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 4

 • me
 • ta
 • lo
 • wy

Głoski 8

 • m
 • e
 • t
 • a
 • l
 • o
 • w
 • y

Litery 8

 • M
 • e
 • t
 • a
 • l
 • o
 • w
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):metalowymetalowi/metalowe
Dopełniacz (kogo? czego?):metalowegometalowych
Celownik (komu? czemu?):metalowemumetalowym
Biernik (kogo? co?):metalowego/metalowymetalowych/metalowe
Narzędnik (z kim? z czym?):metalowymmetalowymi
Miejscownik (o kim? o czym?):metalowymmetalowych
Wołacz (hej!):metalowymetalowi/metalowe

Komentarze