Miało

Część mowy: czasownik

Osoba: trzecia

Liczba: pojedyncza

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: mieć

Sylaby 2

 • mia
 • ło

Głoski 4

 • mi
 • a
 • ł
 • o

Litery 5

 • M
 • i
 • a
 • ł
 • o

Komentarze