Miasto

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

 • mia
 • sto
 • mias
 • to

Głoski 5

 • mi
 • a
 • s
 • t
 • o

Litery 6

 • M
 • i
 • a
 • s
 • t
 • o

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):miastomiasta
Dopełniacz (kogo? czego?):miastamiast
Celownik (komu? czemu?):miastumiastom
Biernik (kogo? co?):miastomiasta
Narzędnik (z kim? z czym?):miastemmiastami
Miejscownik (o kim? o czym?):mieściemiastach
Wołacz (hej!):miastomiasta

Komentarze