Miękki

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 2

 • mięk
 • ki

Głoski 5

 • mi
 • ę
 • k
 • k
 • i

Litery 6

 • M
 • i
 • ę
 • k
 • k
 • i

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):miękkimiękcy/miękkie
Dopełniacz (kogo? czego?):miękkiegomiękkich
Celownik (komu? czemu?):miękkiemumiękkim
Biernik (kogo? co?):miękkiego/miękkimiękkich/miękkie
Narzędnik (z kim? z czym?):miękkimmiękkimi
Miejscownik (o kim? o czym?):miękkimmiękkich
Wołacz (hej!):miękkimiękcy/miękkie

Komentarze