Mieliście

Część mowy: czasownik

Osoba: druga

Liczba: mnoga

Czas: przeszły

Tryb: oznajmujący

Strona: czynna

Bezokolicznik: mieć

Sylaby 3

 • mie
 • li
 • ście
 • mie
 • liś
 • cie

Głoski 7

 • mi
 • e
 • l
 • i
 • ś
 • ci
 • e

Litery 9

 • M
 • i
 • e
 • l
 • i
 • ś
 • c
 • i
 • e

Komentarze