Miesiąc

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 2

 • mie
 • siąc

Głoski 5

 • mi
 • e
 • si
 • ą
 • c

Litery 7

 • M
 • i
 • e
 • s
 • i
 • ą
 • c

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):miesiącmiesiące
Dopełniacz (kogo? czego?):miesiącamiesięcy
Celownik (komu? czemu?):miesiącowimiesiącom
Biernik (kogo? co?):miesiącmiesiące
Narzędnik (z kim? z czym?):miesiącemmiesiącami
Miejscownik (o kim? o czym?):miesiącumiesiącach
Wołacz (hej!):miesiącumiesiące

Komentarze