Mieszkanie

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 3

 • mie
 • szka
 • nie
 • miesz
 • ka
 • nie

Głoski 7

 • mi
 • e
 • sz
 • k
 • a
 • ni
 • e

Litery 10

 • M
 • i
 • e
 • s
 • z
 • k
 • a
 • n
 • i
 • e

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):mieszkaniemieszkania
Dopełniacz (kogo? czego?):mieszkaniamieszkań
Celownik (komu? czemu?):mieszkaniumieszkaniom
Biernik (kogo? co?):mieszkaniemieszkania
Narzędnik (z kim? z czym?):mieszkaniemmieszkaniami
Miejscownik (o kim? o czym?):mieszkaniumieszkaniach
Wołacz (hej!):mieszkaniemieszkania

Komentarze