Miłe

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Sylaby 2

  • mi
  • łe

Głoski 4

  • m
  • i
  • ł
  • e

Litery 4

  • M
  • i
  • ł
  • e

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):miłemiłe
Dopełniacz (kogo? czego?):miłegomiłych
Celownik (komu? czemu?):miłemumiłym
Biernik (kogo? co?):miłemiłe
Narzędnik (z kim? z czym?):miłymmiłymi
Miejscownik (o kim? o czym?):miłymmiłych
Wołacz (hej!):miłemiłe

Komentarze