Miłosny

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 3

 • mi
 • ło
 • sny
 • mi
 • łos
 • ny

Głoski 7

 • m
 • i
 • ł
 • o
 • s
 • n
 • y

Litery 7

 • M
 • i
 • ł
 • o
 • s
 • n
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):miłosnymiłosne
Dopełniacz (kogo? czego?):miłosnegomiłosnych
Celownik (komu? czemu?):miłosnemumiłosnym
Biernik (kogo? co?):miłosnymiłosne
Narzędnik (z kim? z czym?):miłosnymmiłosnymi
Miejscownik (o kim? o czym?):miłosnymmiłosnych
Wołacz (hej!):miłosnymiłosne

Komentarze