Milsi

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męskoosobowy

Przypadek: mianownik

Liczba: mnoga

Stopień: wyższy

Sylaby 2

 • mil
 • si
 • mi
 • lsi

Głoski 5

 • m
 • i
 • l
 • si
 • i

Litery 5

 • M
 • i
 • l
 • s
 • i

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):milszymilsi
Dopełniacz (kogo? czego?):milszegomilszych
Celownik (komu? czemu?):milszemumilszym
Biernik (kogo? co?):milszegomilszych
Narzędnik (z kim? z czym?):milszymmilszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):milszymmilszych
Wołacz (hej!):milszymilsi

Komentarze