Milutka

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: równy

Sylaby 3

 • mi
 • lut
 • ka
 • mi
 • lu
 • tka

Głoski 7

 • m
 • i
 • l
 • u
 • t
 • k
 • a

Litery 7

 • M
 • i
 • l
 • u
 • t
 • k
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):milutkamilutkie
Dopełniacz (kogo? czego?):milutkiejmilutkich
Celownik (komu? czemu?):milutkiejmilutkim
Biernik (kogo? co?):milutkąmilutkie
Narzędnik (z kim? z czym?):milutkąmilutkimi
Miejscownik (o kim? o czym?):milutkiejmilutkich
Wołacz (hej!):milutkamilutkie

Komentarze