Młodsza

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: wyższy

Sylaby 2

 • młod
 • sza
 • mło
 • dsza

Głoski 6

 • m
 • ł
 • o
 • d
 • sz
 • a

Litery 7

 • M
 • ł
 • o
 • d
 • s
 • z
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):młodszamłodsze
Dopełniacz (kogo? czego?):młodszejmłodszych
Celownik (komu? czemu?):młodszejmłodszym
Biernik (kogo? co?):młodsząmłodsze
Narzędnik (z kim? z czym?):młodsząmłodszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):młodszejmłodszych
Wołacz (hej!):młodszamłodsze

Komentarze