Modlitwa

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 3

 • mo
 • dli
 • twa
 • mo
 • dlit
 • wa

Głoski 8

 • m
 • o
 • d
 • l
 • i
 • t
 • w
 • a

Litery 8

 • M
 • o
 • d
 • l
 • i
 • t
 • w
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):modlitwamodlitwy
Dopełniacz (kogo? czego?):modlitwymodlitw
Celownik (komu? czemu?):modlitwiemodlitwom
Biernik (kogo? co?):modlitwęmodlitwy
Narzędnik (z kim? z czym?):modlitwąmodlitwami
Miejscownik (o kim? o czym?):modlitwiemodlitwach
Wołacz (hej!):modlitwomodlitwy

Komentarze