Mówienie

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: nijaki

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 3

 • wie
 • nie

Głoski 6

 • m
 • ó
 • wi
 • e
 • ni
 • e

Litery 8

 • M
 • ó
 • w
 • i
 • e
 • n
 • i
 • e

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):mówienie
Dopełniacz (kogo? czego?):mówienia
Celownik (komu? czemu?):mówieniu
Biernik (kogo? co?):mówienie
Narzędnik (z kim? z czym?):mówieniem
Miejscownik (o kim? o czym?):mówieniu
Wołacz (hej!):mówienie

Komentarze