Muzyka

Część mowy: rzeczownik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Podział: rzeczownik nieżywotny

Podział II: rzeczownik pospolity

Sylaby 3

 • mu
 • zy
 • ka

Głoski 6

 • m
 • u
 • z
 • y
 • k
 • a

Litery 6

 • M
 • u
 • z
 • y
 • k
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):muzykamuzyki
Dopełniacz (kogo? czego?):muzykimuzyk
Celownik (komu? czemu?):muzycemuzykom
Biernik (kogo? co?):muzykęmuzyki
Narzędnik (z kim? z czym?):muzykąmuzykami
Miejscownik (o kim? o czym?):muzycemuzykach
Wołacz (hej!):muzykomuzyki

Komentarze