Najbiedniejsza

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: najwyższy

Sylaby 4

 • naj
 • bied
 • niej
 • sza
 • naj
 • bie
 • dnie
 • jsza
 • naj
 • bie
 • dniej
 • sza

Głoski 11

 • n
 • a
 • j
 • bi
 • e
 • d
 • ni
 • e
 • j
 • sz
 • a

Litery 14

 • N
 • a
 • j
 • b
 • i
 • e
 • d
 • n
 • i
 • e
 • j
 • s
 • z
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):najbiedniejszanajbiedniejsze
Dopełniacz (kogo? czego?):najbiedniejszejnajbiedniejszych
Celownik (komu? czemu?):najbiedniejszejnajbiedniejszym
Biernik (kogo? co?):najbiedniejsząnajbiedniejsze
Narzędnik (z kim? z czym?):najbiedniejsząnajbiedniejszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):najbiedniejszejnajbiedniejszych
Wołacz (hej!):najbiedniejszanajbiedniejsze

Komentarze