Najchudszy

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: najwyższy

Sylaby 3

 • naj
 • chu
 • dszy
 • naj
 • chud
 • szy

Głoski 8

 • n
 • a
 • j
 • ch
 • u
 • d
 • sz
 • y

Litery 10

 • N
 • a
 • j
 • c
 • h
 • u
 • d
 • s
 • z
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):najchudszynajchudsi/najchudsze
Dopełniacz (kogo? czego?):najchudszegonajchudszych
Celownik (komu? czemu?):najchudszemunajchudszym
Biernik (kogo? co?):najchudszego/najchudszynajchudszych/najchudsze
Narzędnik (z kim? z czym?):najchudszymnajchudszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):najchudszymnajchudszych
Wołacz (hej!):najchudszynajchudsi/najchudsze

Komentarze