Najciekawsza

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: najwyższy

Sylaby 4

 • naj
 • cie
 • kaw
 • sza
 • naj
 • cie
 • ka
 • wsza

Głoski 10

 • n
 • a
 • j
 • ci
 • e
 • k
 • a
 • w
 • sz
 • a

Litery 12

 • N
 • a
 • j
 • c
 • i
 • e
 • k
 • a
 • w
 • s
 • z
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):najciekawszanajciekawsze
Dopełniacz (kogo? czego?):najciekawszejnajciekawszych
Celownik (komu? czemu?):najciekawszejnajciekawszym
Biernik (kogo? co?):najciekawsząnajciekawsze
Narzędnik (z kim? z czym?):najciekawsząnajciekawszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):najciekawszejnajciekawszych
Wołacz (hej!):najciekawszanajciekawsze

Komentarze