Najcieplejsze

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: niemęskoosobowy

Przypadek: mianownik

Liczba: mnoga

Stopień: najwyższy

Sylaby 4

 • naj
 • cie
 • plej
 • sze
 • naj
 • ciep
 • lej
 • sze

Głoski 11

 • n
 • a
 • j
 • ci
 • e
 • p
 • l
 • e
 • j
 • sz
 • e

Litery 13

 • N
 • a
 • j
 • c
 • i
 • e
 • p
 • l
 • e
 • j
 • s
 • z
 • e

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):najcieplejszy/najcieplejsza/najcieplejszenajcieplejsze
Dopełniacz (kogo? czego?):najcieplejszego/najcieplejszejnajcieplejszych
Celownik (komu? czemu?):najcieplejszemu/najcieplejszejnajcieplejszym
Biernik (kogo? co?):najcieplejszego/najcieplejszy/najcieplejszą/najcieplejszenajcieplejsze
Narzędnik (z kim? z czym?):najcieplejszym/najcieplejsząnajcieplejszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):najcieplejszym/najcieplejszejnajcieplejszych
Wołacz (hej!):najcieplejszy/najcieplejsza/najcieplejszenajcieplejsze

Komentarze