Najcieplejszy

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: najwyższy

Sylaby 4

 • naj
 • ciep
 • lej
 • szy
 • naj
 • cie
 • plej
 • szy

Głoski 11

 • n
 • a
 • j
 • ci
 • e
 • p
 • l
 • e
 • j
 • sz
 • y

Litery 13

 • N
 • a
 • j
 • c
 • i
 • e
 • p
 • l
 • e
 • j
 • s
 • z
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):najcieplejszynajcieplejsi/najcieplejsze
Dopełniacz (kogo? czego?):najcieplejszegonajcieplejszych
Celownik (komu? czemu?):najcieplejszemunajcieplejszym
Biernik (kogo? co?):najcieplejszego/najcieplejszynajcieplejszych/najcieplejsze
Narzędnik (z kim? z czym?):najcieplejszymnajcieplejszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):najcieplejszymnajcieplejszych
Wołacz (hej!):najcieplejszynajcieplejsi/najcieplejsze

Komentarze