Najdroższy

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: najwyższy

Sylaby 3

 • naj
 • droż
 • szy
 • naj
 • dro
 • ższy

Głoski 9

 • n
 • a
 • j
 • d
 • r
 • o
 • ż
 • sz
 • y

Litery 10

 • N
 • a
 • j
 • d
 • r
 • o
 • ż
 • s
 • z
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):najdroższynajdrożsi/najdroższe
Dopełniacz (kogo? czego?):najdroższegonajdroższych
Celownik (komu? czemu?):najdroższemunajdroższym
Biernik (kogo? co?):najdroższego/najdroższynajdroższych/najdroższe
Narzędnik (z kim? z czym?):najdroższymnajdroższymi
Miejscownik (o kim? o czym?):najdroższymnajdroższych
Wołacz (hej!):najdroższynajdrożsi/najdroższe

Komentarze