Najfajniejszy

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: najwyższy

Sylaby 4

 • naj
 • faj
 • niej
 • szy
 • naj
 • fa
 • jnie
 • jszy
 • naj
 • fa
 • jniej
 • szy

Głoski 11

 • n
 • a
 • j
 • f
 • a
 • j
 • ni
 • e
 • j
 • sz
 • y

Litery 13

 • N
 • a
 • j
 • f
 • a
 • j
 • n
 • i
 • e
 • j
 • s
 • z
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):najfajniejszynajfajniejsi/najfajniejsze
Dopełniacz (kogo? czego?):najfajniejszegonajfajniejszych
Celownik (komu? czemu?):najfajniejszemunajfajniejszym
Biernik (kogo? co?):najfajniejszego/najfajniejszynajfajniejszych/najfajniejsze
Narzędnik (z kim? z czym?):najfajniejszymnajfajniejszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):najfajniejszymnajfajniejszych
Wołacz (hej!):najfajniejszynajfajniejsi/najfajniejsze

Komentarze