Najgłośniejsza

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Sylaby 4

 • naj
 • gło
 • śniej
 • sza
 • naj
 • głoś
 • niej
 • sza
 • naj
 • głoś
 • nie
 • jsza

Głoski 12

 • n
 • a
 • j
 • g
 • ł
 • o
 • ś
 • ni
 • e
 • j
 • sz
 • a

Litery 14

 • N
 • a
 • j
 • g
 • ł
 • o
 • ś
 • n
 • i
 • e
 • j
 • s
 • z
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):najgłośniejszanajgłośniejsze
Dopełniacz (kogo? czego?):najgłośniejszejnajgłośniejszych
Celownik (komu? czemu?):najgłośniejszejnajgłośniejszym
Biernik (kogo? co?):najgłośniejsząnajgłośniejsze
Narzędnik (z kim? z czym?):najgłośniejsząnajgłośniejszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):najgłośniejszejnajgłośniejszych
Wołacz (hej!):najgłośniejszanajgłośniejsze

Komentarze