Najgorszy

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: najwyższy

Sylaby 3

 • naj
 • gor
 • szy

Głoski 8

 • n
 • a
 • j
 • g
 • o
 • r
 • sz
 • y

Litery 9

 • N
 • a
 • j
 • g
 • o
 • r
 • s
 • z
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):najgorszynajgorsi/najgorsze
Dopełniacz (kogo? czego?):najgorszegonajgorszych
Celownik (komu? czemu?):najgorszemunajgorszym
Biernik (kogo? co?):najgorszego/najgorszynajgorszych/najgorsze
Narzędnik (z kim? z czym?):najgorszymnajgorszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):najgorszymnajgorszych
Wołacz (hej!):najgorszynajgorsi/najgorsze

Komentarze