Najgrubszy

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męski

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: najwyższy

Sylaby 3

 • naj
 • grub
 • szy
 • naj
 • gru
 • bszy

Głoski 9

 • n
 • a
 • j
 • g
 • r
 • u
 • b
 • sz
 • y

Litery 10

 • N
 • a
 • j
 • g
 • r
 • u
 • b
 • s
 • z
 • y

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):najgrubszynajgrubsi/najgrubsze
Dopełniacz (kogo? czego?):najgrubszegonajgrubszych
Celownik (komu? czemu?):najgrubszemunajgrubszym
Biernik (kogo? co?):najgrubszego/najgrubszynajgrubszych/najgrubsze
Narzędnik (z kim? z czym?):najgrubszymnajgrubszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):najgrubszymnajgrubszych
Wołacz (hej!):najgrubszynajgrubsi/najgrubsze

Komentarze