Najkrótsza

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: najwyższy

Sylaby 3

 • naj
 • krót
 • sza
 • naj
 • kró
 • tsza

Głoski 9

 • n
 • a
 • j
 • k
 • r
 • ó
 • t
 • sz
 • a

Litery 10

 • N
 • a
 • j
 • k
 • r
 • ó
 • t
 • s
 • z
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):najkrótszanajkrótsze
Dopełniacz (kogo? czego?):najkrótszejnajkrótszych
Celownik (komu? czemu?):najkrótszejnajkrótszym
Biernik (kogo? co?):najkrótsząnajkrótsze
Narzędnik (z kim? z czym?):najkrótsząnajkrótszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):najkrótszejnajkrótszych
Wołacz (hej!):najkrótszanajkrótsze

Komentarze