Najładniejsi

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: męskoosobowy

Przypadek: mianownik

Liczba: mnoga

Stopień: najwyższy

Sylaby 4

 • naj
 • ład
 • niej
 • si
 • naj
 • ład
 • nie
 • jsi

Głoski 11

 • n
 • a
 • j
 • ł
 • a
 • d
 • ni
 • e
 • j
 • si
 • i

Litery 12

 • N
 • a
 • j
 • ł
 • a
 • d
 • n
 • i
 • e
 • j
 • s
 • i

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):najładniejszyinajładniejsi
Dopełniacz (kogo? czego?):najładniejszegonajładniejszych
Celownik (komu? czemu?):najładniejszemunajładniejszym
Biernik (kogo? co?):najładniejszegonajładniejszych
Narzędnik (z kim? z czym?):najładniejszymnajładniejszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):najładniejszymnajładniejszych
Wołacz (hej!):najładniejszynajładniejsi

Komentarze