Najłatwiejsza

Część mowy: przymiotnik

Rodzaj: żeński

Przypadek: mianownik

Liczba: pojedyncza

Stopień: najwyższy

Sylaby 4

 • naj
 • łat
 • wiej
 • sza
 • naj
 • łat
 • wie
 • jsza

Głoski 11

 • n
 • a
 • j
 • ł
 • a
 • t
 • wi
 • e
 • j
 • sz
 • a

Litery 13

 • N
 • a
 • j
 • ł
 • a
 • t
 • w
 • i
 • e
 • j
 • s
 • z
 • a

Odmiana przez przypadki

PrzypadekLiczba pojedynczaLiczba mnoga
Mianownik (kto? co?):najłatwiejszanajłatwiejsze
Dopełniacz (kogo? czego?):najłatwiejszejnajłatwiejszych
Celownik (komu? czemu?):najłatwiejszejnajłatwiejszym
Biernik (kogo? co?):najłatwiejsząnajłatwiejsze
Narzędnik (z kim? z czym?):najłatwiejsząnajłatwiejszymi
Miejscownik (o kim? o czym?):najłatwiejszejnajłatwiejszych
Wołacz (hej!):najłatwiejszanajłatwiejsze

Komentarze